Namn Ostkroken 3
Kontaktperson Kent Tjärnqvist
E-post kent@ostkroken.se
Hemsida http://www.ostkroken.se
Besöksadress Ostkroken 74
Ersboda

Ostkroken 3 är en av Bostadens kvarter med hyresgäster. Det finns ett Kvartersråd och kontaktperson och ordförande är Kent.

Webbansvarig är Kerstin Hansson. E- post Kerstin@ostkroken.se