Sophantering i kvarteret


Du ska sopsortera!  • Glas   färgade och genomskinliga) i blå mindre blå behållare
  • Papper (tidning) i egen behållare i stor blå behållare
  • Kartong   i stor blå behållare
  • Plast     i stor blå behålalre  
  • Batterier och glödlampor i röda behållare som sitter på väggen
  • Matrester i speciellt bruna påsar som finns att hämta i soprummet. Slängs sedan i brun behållare.
  • Vanligt hushållsavfall i plastpåse som knyts igen och släng i de gröna stora behållarna.

Det är förpackningar du ska sortera INTE dricksglas och porslin.

OM det skulle vara fullt i någon behållare ring 09017 77 81 eller e-posta Ulf (kvartersvärden)

Du får absolut inte

slänga möbler, elartiklar, säckar med kläder, med mera i soprummet. Sådant skräp ska till Återvinninngscentralen på Gimonäs eller Klockarbäcken. 
Har du inte bil eller känner någon med bil kontakta då styrelsen, kanske vi kan hjälpa dig.

Är det krångligt?

Det finns skyltar i soprummen som vägledning och du kan även gå in på  http://www.ilrecycling.com/sv/
och läsa om sopsortering.