Protokoll verksamhetsåret november 2020 - oktober 2021  

Alla protokoll öppnas som pdf-fil och i ny sida.

Har du inte Acrobat Reader för att läsa pdf-fil kan du hämta det på Adobes sida   Kontrollera mittenrutan så att inte de Valfria erbjudanden är förbockade. (ta bort den bocken i så fall)

Protokoll november 2020