Protokoll verksamhetsåret november 2019 - oktober 2020   

Alla protokoll öppnas som pdf-fil och i ny sida.

Har du inte Acrobat Reader för att läsa pdf-fil kan du hämta det på Adobes sida   Kontrollera mittenrutan så att inte de Valfria erbjudanden är förbockade

Protokoll från kvartersrådsmöte 5 december 2019

Protokoll från kvartersrådsmöte 7 november 2019

Protokoll från Bostadsmöte 31 oktober 2019    justerat originalprotokoll finns i kvartersgården.

Protokoll från Årsmöte 31 oktober 2019           justerat originalprotokoll finns i kvartersgården.

Verksamhetsplan november 2019-oktober 2020