Parkering


Har du bil ska du hyra en p-plats.
Kontakta Ulf eller ring hyresavdelningen på Bostaden. Tel:090 17 75 00.


Vi har 2 gästparkeringar på Norrgården, 5 på Mellangården och 2 på Norrgården och det är väldigt dumt om du som bor här ska använda gästparkeringen.  

Dessutom blir det dyrt i längden eftersom det numera kostar för att stå på en gästparkering. Bostaden har infört parkeringsavgift. 

Det kostar 4 kr/timme alternativt 30 kr/dygn och man betalar via SMS eller Parkster 

  info om Parkster