Det här är Kvarteret Ostkroken 3 

Kvarteret med hyresgästerna började byggas 1981 och de första hyresgästerna började flytta november 1981 och början på 1982.

Det finns 3 gårdar, 14 hus  med 56 lägenheter tillsammans. 
  • Norrgården        Ostkroken 2-40
  • Mellangården    Ostkroken 42-74  varav 74 är kvartersgården
  • Sörgården         Ostkroken 76-114

Läs mer >