Intresserad av odling?

Nu startar kvarterets studiecirkel!

Alla med odlingsintresse i kvarteret är välkomna, nybörjare som erfarna.

Syftet med cirkeln är att utbyta erfarenheter och idéer och kunna lära oss av varandra. Material tillhandahålls av cirkelledarna, så det enda som behövs är ditt eget intresse.

Första tillfället: 3/4 kl.19 i kvarterslokalen
Kan du inte delta nu men vill komma en annan gång? Det går bra det med.
Anmäl dig till: 
katharina.tellstrom@gmail.com eftersom närvaro behöver registreras.

I kvarteret finns även en Facebook-grupp dedikerad enbart för odlingsintresse, för såväl grönsaker som blomsterrabatter. Gruppen heter: Odling Ostkroken<pf