Kvartersrådet

Kvartersråd består av personer som bor i kvarteret och väljs på årsmöte i oktober varje år. "Rådet" har möte första torsdagen varje månad. E-post till styrelsen.
Kvartersrådet uppgift är att verka för ett bättre kvarter. Vi kan vara med och påverka utemiljön, blommor, buskar etc. Ordna aktiviteter för de boende med mera.

Vill du att vi tar upp något speciellt kan du lägga en lapp i brevlådan utanför soprummet på Mellangården eller fylla i FORMULÄRET här på hemsidan. 

Ulf från Bostaden är med på de flesta träffana. 

Ordförande, Kent Tjernqvist
Telnr: 070 367 37 41
E-post: till Kent
Ostkroken 42


 Kassör, Rolf Hedsell
 Telnr: 073 074 40 32
Ostkroken 62

 Vice ordförande, Kjell Hansson
 Telnr: 070 578 888 80
 E-post till Kjell
 Ostkroken 84


Sekreterare, Lena Isaksson
 Telnr:
 E-post till Lena
 Ostkroken


bild på Lars         Ledamot, Lars Vallström
                            Telnr: 073 352 31 06
                            E-post till Lars
                            Ostkroken 52

                            Sekreterare, Katharina Tellström
                            Telnr: 073 836 88 26
                            E-post till Katharina
                            Ostkroken 72

                            Ledamot, Oscar Hannikainen
                            Tel: 072 017 57 86
                            E-post till Oscar
                            Ostkroken 76

 
Suppelant Mikko Hannikainen
070  448 42 28
Ostkroken 76

 Webbansvarig, Kerstin Hansson
 Telnr: 070 578 23 50
 E-post till Kerstin
Ostkroken 84