Kvartersrådet

Kvartersråd består av personer som bor i kvarteret och väljs på årsmöte i januari varje år. "Rådet" har möte första veckan varje månad. 
Kvartersrådet uppgift är att verka för ett bättre kvarter. Vi kan vara med och påverka utemiljön, blommor, buskar etc. Ordna aktiviteter för de boende med mera.

Vill du att vi tar upp något speciellt kan du lägga en lapp i brevlådan utanför soprummet på Mellangården eller fylla i FORMULÄRET här på hemsidan. 

Ulf från Bostaden är med på de flesta träffana. 

Ordförande, Kent Tjernqvist
Ostkroken 42

Kassör, Kjell Hansson
 Telnr: 070 578 888 80
 E-post till Kjell
 Ostkroken 84

Ledamöter

Lars Vallström, bor på 52:an,  E-post till Lars
Telnr: 073 352 31 06

Leif Hellqvist bor på 48:an,    E-post till Leif

Mikko Heineken  bor på 76:an,  E-post till Mikko 

Sören Sjödin bor på 82:an,  E-post till Sören    

Suppleant Christina Lindhahl bor på 108,    E-post till Christina                                

PR och  Webbansvarig, (ej med i kvartersrådet)
Kerstin Hansson
Och första nyckelansvarige.
 Telnr: 070 578 23 50
 E-post till Kerstin
Ostkroken 84