Kvartersrådet

Välkommen in i Kvartersrådet Leif,  Ulrika, Christina. Och välkommen tillbaka Mikko.

Kvartersråd består av personer som bor i kvarteret och väljs på årsmöte i oktober varje år. "Rådet" har möte första veckan varje månad. 
Kvartersrådet uppgift är att verka för ett bättre kvarter. Vi kan vara med och påverka utemiljön, blommor, buskar etc. Ordna aktiviteter för de boende med mera.

Vill du att vi tar upp något speciellt kan du lägga en lapp i brevlådan utanför soprummet på Mellangården eller fylla i FORMULÄRET här på hemsidan. 

Ulf från Bostaden är med på de flesta träffana. 

Ordförande, Kent Tjernqvist
Telnr: 070 367 37 41
E-post: till Kent
Ostkroken 42


 Vice ordförande, Kjell Hansson
 Telnr: 070 578 888 80
 E-post till Kjell
 Ostkroken 84


Sekreterare, Lena Isaksson
 Telnr:073 073 0308
 E-post till Lena
 Ostkroken


bild på Lars         Ledamot, Lars Vallström
                            Telnr: 073 352 31 06
                            E-post till Lars
                            Ostkroken 52

                            Vice kassör, Katharina Tellström
                            Telnr: 073 836 88 26
                            E-post till Katharina
                            Ostkroken 72

                              Ledamot
                              Leif Hellqvist
                              Ostkroken 
                              Telnr:
                              E-post till Leif

                               Ledamot
                               Mikko Heineken
                              Ostkroken  76
                              Telnr:
                              E-post till Mikko                             
 
                              Suppleant
                              Christina Lindahl
                              Ostkroken 110                           
                              Telnr: 070 616 09 511
                              E-post till Christina

                             Suppleant
                              Ulrika Johansson
                              Ostkroken  70
                              Telnr:
                              E-post till Ulrika                

 Webbansvarig, Kerstin Hansson
Och första nyckelansvarige.
 Telnr: 070 578 23 50
 E-post till Kerstin
Ostkroken 84