Hur ser det ut i vårt kvarter, så här med alla snöfall? Snöhögar, ljusslingor som göms i snö, skottade och oskottade trappor och entre vid dörrarna. Här kommer ett litet bildspel från den 27 januari. Bildspelet startar själv.