Inresserad av att veta mer om Grannsamverkan
 

Grannsamverkan vad är det?

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen/kommunen.

Om det finns stort intresse så bjuds alla i första hand till en informationsträff med Polisen.

Läs mer här  om Grannsamverkan >    (pdf-format) Skriv ut den själv. 

Vi vill gärna att du fyller i enkäten, förhoppningsvis är du intresserad av att få veta mer om det här. 

 Du kan fylla i enkäten på hemsidan, då går det till hela styrelsen. Men du kan också svara på enkäten i det flygblad du fått i brevlådan om du gör det så lämna svaret  i brevlådan hos din närmaste ledamot i Kvartersrådet.  

På Norrgården  lämnas till Lena på Ostkroken 36
På Mellangården lämnar du till någon av följande: Kent på 42, Leif på  48, Lars på  52 Ulrika på 70
På Sörgården    kan du lämna till Kjell 84 eller till  Christina på 108.