Hej!

Sedan den 10 november och fram till 8 december omfattas Västerbotten av särskilda restriktioner. Det innebär att vi alla behöver hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. Vi bryr oss om dig, dina grannar, våra medarbetare och våra entreprenörer. För allas säkerhet kommer vårt arbete ske med särskilda restriktioner under denna period. För oss på Bostaden är det viktigt att hålla en fortsatt hög servicenivå trots läget, men med nya metoder och med vissa begränsningar.
 
• Vi vill att du tar kontakt med oss via telefon, mejl eller gör felanmälan på webben. För både din och vår skull tar vi under perioden fram till 8 december endast emot bokade besök oss. Det gäller såväl vårt kundcenter, vårt inkasso som våra kvartersvärdskontor. Ring eller mejla till oss för att boka ditt besök.
 
• För att minska smittspridningen kommer vi att utifrån gällande restriktioner endast göra nödvändiga reparationer och åtgärder för att upprätthålla lägenhetens och fastighetens funktion. Din felanmälan kan därför komma att åtgärdas längre fram.
 
• Under pandemin är vårt önskemål att vi kan genomföra nödvändiga åtgärda när du inte är hemma. Om det inte är möjligt håller vi avstånd i lägenheten, till exempel genom att du vistas i ett annat rum.
 
• Med hänvisning till smittskyddslagen kan vi inte gå in i lägenheten om du är satt i karantän. Vid en akut skada kontaktar du oss så får vi gemensamt försöka hitta ett sätt att lösa situationen.
 
• Under rådande situation med särskilda restriktioner är samtliga kvarterslokaler och uthyrningsrum stängda fram till 8 december.
 
Tillsammans håller vi ut! Ta hand om dig!
 
Med vänliga hälsningar
 
Bostaden

 

Västerbotten has been subject to special restrictions since the 10th November and they will continue until the 8th December. This means that we all need to help make it more difficult for the Coronavirus to spread. We care about you, your neighbours, our employees and our contractors. For everyone's safety, our work will be carried out during this period subject to special restrictions. For us at Bostaden it is important to maintain a high level of service despite the situation, however, with the introduction of new methods and certain restrictions.


• Our wish is that you contact us by phone, email or report any faults on the website. For both your sake and ours, we will only be accepting booked visits during the period up to the 8th December. This applies to both our customer centre, our dept coellction department and our area landlord offices. Call or email us to book your visit.


• In order to reduce the spread of infection, we will only carry out necessary repairs and take necessary measures to maintain the operation of the apartment and the property based on the restrictions in force. Any reports you make regarding a fault may therefore take longer to be addressed.

• During the pandemic, our aim is that we action fault reports when you are not at home. If this is not possible, we will observe social distancing in the apartment, for example ask you to remain in another room while work is underway.

• Under the Infectious Disease Control Act, we cannot enter the apartment if you are quarantined. In case of emergency damage, please contact us and we will try to find a way to resolve the situation together.

• During the current situation with special restrictions, all meeting rooms and rental rooms are closed until the 8th December.


Take care

Sincerely

Bostaden

Kundcenter
AB Bostaden i Umeå

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 2
Box 244
901 06 Umeå
Telefon: 090-17 77 00
E-post: kundcenter@bostaden.umea.se
Vår webb: www.bostaden.umea.se
Facebook: www.facebook.com/bostadenumea/

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår hemsida: bostaden.umea.se/GDPR eller kontakta Bostadens kundcenter.