Lämna förslag till styrelsen på aktiviteter att ta upp på Bostadsmötet. Du kanske inte kan eller vill vara med pga corona. Men du kan göra din röst hörd i alla fall.

Skriv under med namn och vilket Ostkroknnr  du bor på och gärna din e-postadress så kan vi lämna feedback till dig efter mötet.