Det blev ett fel i foldern Ny på Ostkroken. Lena Isaksson är inte längre med i Kvartersrådet.