Vi börjar med Bostadsmöte, se kallelsen du fått i brevlådan. Därefter blir det Årsmöte där vi bara klubbar det  vi kommit överens på Bostadsmötet.

Alla filer är i pdf- format.

Dagordning Bostadsmöte januari 2023

Dagordning Årsmöte januari 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Förslag till Verksamhetsplanering 2023

Stadgar 2022