Regler för bokning


Bokningslistor finns utanför kvartersgården i ”svarta lådan”. Det ligger ute listor för en månad i taget.
Vill du boka någon månad längre fram, t.ex bröllop, födelsedagsfest, examen eller annat, det gör du det här i vårt formulär
  • Giltig ID-handling tillsammans med hyreskontrakt eller hyresavi ska visas upp när man hämtar nyckel.(såvida man inte bott i kvarteret länge och man vet att Kvartersrådet känner dig. Du ska bo på Ostkroken för att få använda lokalen.

  • Städning ska göras av den som lånar lokalen, vi har ingen anställd städare.

  • Nyckel hämtas i anslutning till den bokade tiden eller senast 30 minuter efter bokad tid. Om inte anses den bokade tiden förverkad och någon annan kan boka lokalen.

  • Ni får bara ha lokalen till 24.00 samma dag.  Då ska den vara städad och nycklar återlämnat enligt överenskommelse med den som lämnat ut nyckeln..

  • En avgift på 1000 kr ska lämnas (Swish eller kontant) när man hämtar nyckeln. Gäller veckans alla dagar oavsett tid du lånar lokalen. Hela summan återfås om lokalen lämnas i samma skick som vid utlåning. Du får ersätta om något går sönder.

  • Bokning av innevarande månad bokas i "svarta lådan" utanför kvartersgården, listor läggs ut för en månad i taget. Bokning längre fram görs här på hemsidan. Lösa lappar eller annat sätt att boka gäller inte.

  • Ansvarig nyckelutlånare kan inte lämna eller ta emot nyckel eller bli kontaktad för lån av lokalen efter kl.20.00 Om du du bokat lokalen från t.ex 20.30 får du hämta nyckel tidigare.

  • Lokalen ska vara städad och möblerna ska stå enligt alla de fotografier som sitter uppsatta inne i lokalen. Städad betyder även att alla golv ska vara avtorkade och toalett/handfat rengjorda..