Regler för bokning

 :-D 


*Det är bara du som bor på Ostkroken som få boka lokalen.

KVARTERSGÅRDEN ÄR STÄNGD TILL 4 FEBRUARI .
DU KAN BARA BOKA BASTUN - VARANAN DAG OCH BARA FAMILJEN.
LIKADANT MED SNICKEN MAX 2 PERSONER OCH VARANANN DAG.
Du bokar här på hemsidan.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 • Giltig ID-handling tillsammans med hyreskontrakt eller hyresavi ska visas upp när du hämtar nyckel.(såvida du inte bott i kvarteret länge och du vet att nyckelutlånaren känner dig. Du ska bo på Ostkroken för att få använda lokalen. Den som bokar i kvarteret ska också var med. Du får inte boka den åt någon som inte bor i kvarteret. (undantag kan vara förälder som bokar åt sina ungdomar som bor hemma, då behöver man som förälder inte vara med, men man är ansvarig för vad som händer i lokalen.

 • När det gäller barn/ungdomar som lånar lokalen är det kontraktsinnehavaren som bokar och hämtar och lämnar igen nyckel.

 • Det är hyreskontraktsinnehavare eller ägare av radhus som är ansvarig när man lånar lokal, snicken eller bastun. 

 • Städning ska göras av den som lånar lokalen, vi har ingen anställd städare.

 • Nyckel hämtas i anslutning till den bokade tiden eller senast 30 minuter efter bokad tid. Om inte anses den bokade tiden förverkad och någon annan kan boka lokalen.

 • Ni får bara ha lokalen till 24.00 samma dag.  24.00 ska lokalen vara städad och nycklar återlämnat enligt överenskommelse med den som lämnat ut nyckeln..

 • En avgift på 1000 kr ska lämnas (Swish eller kontant) när man hämtar nyckeln. Gäller veckans alla dagar oavsett tid du lånar lokalen. Hela summan återfås om lokalen lämnas i samma skick som vid utlåning. Du får ersätta om något går sönder.

 • Bokning av innevarande månad bokas i "svarta lådan" utanför kvartersgården, listor läggs ut för en månad i taget. Bokning längre fram görs här på hemsidan. Lösa lappar eller annat sätt att boka gäller inte.

 • Ansvarig nyckelutlånare kan inte lämna eller bli kontaktad för lån av lokalen efter kl.20.00 Om du du bokat lokalen från t.ex 20.30 får du hämta nyckel tidigare. 

 • Lokalen ska vara städad och möbler ska ställas tillbaka. Städad betyder även att alla golv ska vara avtorkade och toalett/handfat rengjorda. Du ska även torka ytor som diskbänk, dörrhandtag, skåphandtag och vattenkranar.

 • Om du inte tycker lokalen är städad när du ska låna den, kontakta någon av nyckelutlånarna, Kerstin/Kjell på 84:an, Kent på 42:an.

  Tillbaka till bokningsformuläret