Regler för bokning

 :-D 


• Det är bara den som bor på Ostkroken som få boka lokalen.
• Du bokar i Svarta lådan utanför lokalen.
• Listor läggs ut sista söndag varje månad.
Bokning på hemsidan gäller bara enligt nedan.
Är det t.ex april och du behöver lokalen för något viktigt i maj eller senare då får du göra det här på hemsidan.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 • Giltig ID-handling tillsammans med hyreskontrakt eller hyresavi ska visas upp när du hämtar nyckel.(såvida du inte bott i kvarteret länge och du vet att nyckelutlånaren känner dig. Du ska bo på Ostkroken för att få använda lokalen. Den som bokar i kvarteret ska också var med. Du får inte boka den åt någon som inte bor i kvarteret. (undantag kan vara förälder som bokar åt sina ungdomar som bor hemma, då behöver man som förälder inte vara med, men man är ansvarig för vad som händer i lokalen.

 • När det gäller barn/ungdomar som lånar lokalen är det kontraktsinnehavaren som bokar och hämtar och lämnar igen nyckel.

 • Det är hyreskontraktsinnehavare eller ägare av radhus som är ansvarig när man lånar lokal, snicken eller bastun. 

 • Städning ska göras av den som lånar lokalen, vi har ingen anställd städare.

 • Nyckel hämtas i anslutning till den bokade tiden eller senast 30 minuter efter bokad tid. Om inte anses den bokade tiden förverkad och någon annan kan boka lokalen.
  Måste förtydliga också att man kan inte boka lokalen utifall att man behöver den. Har man bokat bastu/lokalen/snick ska man också använda den lokalen den tid man bokat.

 • En avgift på 1000 kr ska lämnas (Swish eller kontant) när man hämtar nyckeln. Gäller veckans alla dagar oavsett tid du lånar lokalen. Hela summan återfås om lokalen lämnas i samma skick som vid utlåning. Du får ersätta om något går sönder.

 • Bokning av innevarande månad bokas i "svarta lådan" utanför kvartersgården, listor läggs ut för en månad i taget. Bokning längre fram görs här på hemsidan. Lösa lappar eller annat sätt att boka gäller inte.

 • Ansvarig nyckelutlånare kan inte lämna eller bli kontaktad för lån av lokalen efter kl.20.00 Om du du bokat lokalen från t.ex 20.30 får du hämta nyckel tidigare. 

 • Lokalen ska vara städad och möbler ska ställas tillbaka. Städad betyder även att alla golv ska vara avtorkade och toalett/handfat rengjorda. Du ska även torka ytor som diskbänk, dörrhandtag, skåphandtag och vattenkranar.

 • Om du inte tycker lokalen är städad när du ska låna den, kontakta någon av nyckelutlånarna, Kerstin/Kjell på 84:an, Kent på 42:an.

  Tillbaka till bokningsformuläret