Regler för bokning


Bokningslistor finns utanför kvartersgården i ”svarta lådan”. Det ligger ute listor för en månad i taget.
Vill du boka någon månad längre fram, t.ex bröllop, födelsedagsfest, examen eller annat, det gör du det här i vårt formulär

 • CORONAREGEL besked från Bostaden:   gäller tills vidare.
   Max 9 personer i samlingslokalen.  
  Bastun  får bara  ske var tredje dag. Alltså bastun måste  vara stängd två hela dagar mellan varje bastning
  Snicken max 2 personer.

 • Giltig ID-handling tillsammans med hyreskontrakt eller hyresavi ska visas upp när du hämtar nyckel.(såvida du inte bott i kvarteret länge och du vet att Kvartersrådet känner dig. Du ska bo på Ostkroken för att få använda lokalen. Den som bokar i kvarteret ska också var med. Du får inte boka den åt någon som inte bor i kvarteret. (undantag kan vara förälder som bokar åt sina ungdomar då behöver man som förälder inte vara med, men man är ansvarig för vad som händer i lokalen.

 • När det gäller barn/ungdomar som lånar lokalen är det  kontraktsinnehavaren som bokar och hämtar nyckel.

 • Det är hyreskontraktsinnehavare eller ägare av radhus som är ansvarig när man lånar lokal, snicken eller bastun. 

 • Städning ska göras av den som lånar lokalen, vi har ingen anställd städare.

 • Nyckel hämtas i anslutning till den bokade tiden eller senast 30 minuter efter bokad tid. Om inte anses den bokade tiden förverkad och någon annan kan boka lokalen.

 • Ni får bara ha lokalen till 24.00 samma dag.  Då ska den vara städad och nycklar återlämnat enligt överenskommelse med den som lämnat ut nyckeln..

 • En avgift på 1000 kr ska lämnas (Swish eller kontant) när man hämtar nyckeln. Gäller veckans alla dagar oavsett tid du lånar lokalen. Hela summan återfås om lokalen lämnas i samma skick som vid utlåning. Du får ersätta om något går sönder.

 • Bokning av innevarande månad bokas i "svarta lådan" utanför kvartersgården, listor läggs ut för en månad i taget. Bokning längre fram görs här på hemsidan. Lösa lappar eller annat sätt att boka gäller inte.

 • Ansvarig nyckelutlånare kan inte lämna eller ta emot nyckel eller bli kontaktad för lån av lokalen efter kl.20.00 Om du du bokat lokalen från t.ex 20.30 får du hämta nyckel tidigare.

 • Lokalen ska vara städad och möbler ska ställas tillbaka. Städad betyder även att alla golv ska vara avtorkade och toalett/handfat rengjorda. Du ska även torka ytor som diskbänk, dörrhandtag, skåphandtag och vattenkranar med ytdesinfektion som finns i lokalen. Använd då gärna engångshandskarna som finns där.

 • Om du inte tycker lokalen är städad när du ska låna den, kontakta någon av nyckelutlånarna, Kent på 42.an, Kerstin på 84:an eller Veronica på 76:an.

  Tillbaka till bokningsformuläret